KAS
18

Değişiklik Yönetimi

 

Değişiklik yönetimi aile işletmelerinin kurumsallaşması sürecinde yaşanılan değişikliklerin aile geleneklerine uyarlanmasından, profesyonel yönetim anlayışının benimsenerek yerleştirilmesinden, yeni yatırımların şirketin mevcut faaliyet alanları ile uyumlaştırılmasına, şirket birleşmelerinden veya finansal ortaklıklardan doğan yeni organizasyonun mevcut yapı ile birlikte sürdürülmesine kadar çok çeşitli içeriklerle gündeme gelmektedir.

Şirket birleşmeleri çoğu kez beklenen sonucu vermemektedir.  Burada konu iki şirketin bilançolarının birleştirilmesinden ibaret değildir. Bunun ötesinde stratejilerin birleşmesi ve bu süreç içinde birbiriyle uyumlu hale gelmesi için değişmesi gerekecektir. Evvelce farklı olan hedefler şimdi birbiriyle uyumlu hale getirilmek zorundadır.

Ortaklıklarda kontrolu elinde tutmak, bir tarafın sahip olduğu sermayenin büyüklüğü birleşmenin başarılı olacağının teminatı değildir.  Ortaklık payları ne olursa olsun hedef bütünün, yani şirketinin tamamının başarılı olmasıdır.  Bunun için ortaklar arasındaki ilişkilerin başarı odaklı olarak tanımlanması gerekmektedir. 

Değişiklik yönetiminde karşılaşılan sorunların başında kültürel farklılıklardan kaynaklanan zorluklar gelmektedir.  İşletmedeki makine donanımını değiştirmek veya mevcut donanıma intibakını sağlamak mümkündür, ama  sermayedardan profesyonel yöneticiye kadar insan faktöründen kaynaklanan “aktifler”in alışkanlıklarından doğan uyum sorunlarının titizlikle ele alınması gereklidir.

Birleşmeden doğan ortaklıklarda olsun, aile işletmesinin kurumsallaşmasıyla  şirket halline gelen yapılarda olsun, yeni kurumun vizyonunun, hedeflerinin, çalışma hukukunun rekabetçi piyasa koşullarında başarı odaklı olarak tanımlanması gereklidir.  Bunun için tüm ortakların anlayış birliğine varması, yönetim ilkeleri, tarzı itibariyle mutabakat halinde olması gerekmektedir.

Değişikliği yaşayan kurumlarda bireylerin her birinin farklı beklentileri, hedefleri, kaygıları vardır.  Aynı aile içinde dahi bireylerin birbirinden farklı kültürel özellikler taşıması doğaldır.  Değişiklik yönetimi bu farklılıkların ortak hedef doğrultusunda yönetilmesini, farklılıklardan fayda üretilmesini gerektirmektedir.

Şirketler ekonomideki rekabet ortamındaki değişiklere paralel olarak, teknoloji değiştikçe sürekli olarak yeniden şekillenmektedir.  Yönetimde görev alanların yıllar geçtikçe “miyoplaşması” bazı sorunları görmez hale gelmesi olağandır ve tedbir alınmasını gerektirir. Bunlar olurken şirket bünyesinde ister yeni ortaklıklar, ister mevcut ortaklıkların bozulması yine doğru yönetilmesi gereken değişiklik süreçlerini gündeme getirmektedir.  Sermayedar, yönetici, çalışanlar ve tüketici her biri farklı tercihlere, önceliklere sahip kişilerdir.  Bunların şirketin faaliyet konusuna ilişkin değerlendirmelerinin “optimize” edilmesi, yani herkes için ulaşılabilecek en iyi durumun yaratılması, değişiklik yönetiminin hedefi olmalıdır.  Sayılan tarafların, yani sermayedarın, yöneticinin, çalışanların ve tüketicilerin tercihlerini iyi değerlendirebilen değişiklik yönetimi başarılı olacaktır.